Figyelem! A szervizünk cookies fájlokat használ. Amennyiben nem módosítja a böngésző beállításait, azzal hozzájárul ezek használatához. A cookies fájlok használatáról további információkat itt
Személyi adatok védelme
A jelen adatvédelmi politika a felhasználók által az internetes szervizünk használatakor megadott személyi adatok feldolgozásának és védelmének, valamint a cookies fájlok alkalmazásának (azaz ezeknek a felhasználó számítógépén történő tárolása és a hozzáférésük) szabályait határozza meg. A szabályok a szervizünk minden látogatójára vonatkoznak.
Az Adminisztrátor fenntartja magának a jogot az adatvédelmi politika módosítására.
A személyi adatok védelme és kezelése
A személyes adatok Kezelője a TLG Travel Group LLC, székhelye: 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA. Az Ügyfelek személyes adatainak feldolgozása a megrendelések teljesítésének érdekében, marketing célokból, valamint az adatok Kezelője által jogilag indokolt okokból, konkréten termékek és szolgáltatások direkt marketingje céljából történik. Az Ügyfélnek joga van a személyes adataiba betekinteni, kérni azok kijavítását és törlését, valamint követelni az adatok marketing célú további felhasználásának abbahagyását.
Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Kezelő a személyes adatait az 1. pontban említett célokból, a hatályos jogszabályoknak megfelelően feldolgozza. Az Ügyfél beleegyezik abba, hogy az általa megadott e-mail címre a Kezelőtől vagy annak szerződött partnereitől származó tájékoztató és kereskedelmi célú információt tartalmazó üzenetet küldhessen.
Személyes adatait az Ügyfél önkéntesen adja meg. A személyes adatok megadása szükséges feltétele a megrendelt árut tartalmazó küldemény kézbesítésének.
A cookies fájlok és azok felhasználása a szervizben
A cookies (süti) fájlok kis, szöveg információk, amit a szerver küld, és ment el a felhasználó gépén. Ezek olyan műveletekről tartalmazhatnak információkat, mint bizonyos linkek vagy oldalak kattintása, bejelentkezés a felhasználó profiljába vagy az oldalak tartalmának olvasása.
A szervizünk alap cookies fájlokat használ fel, amelyek rendeltetése a weblap használatának személyessé tétele és megkönnyítése a felhasználók számára pl. a szesszióra, a felhasználó bejelentkezésére, az általa beállított preferenciákra, vagy az oldal nyelvére vonatkozó információk elmentésével.
A szervizünkben használunk a Google Analytics által elhelyezett sütiket is, amely lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük a felhasználók preferenciáit. Cookies fájlok szettjeit használjuk (olyanokat, mint az ,,__utma" vagy az ,,_utmz"), amelyekkel anonim információkat tudunk gyűjteni és továbbítani a trendekre vonatkozóan, anélkül, hogy azonosítanánk az egyes felhasználókat.
A szervizünkben az összes cookies fájlt a felhasználók hozzájárulásával használjuk.
A felhasználó az általa használt böngésző beállításával tud hozzájárulást adni a cookies fájlok használatára. Ezek a beállítások bármikor megváltoztathatók, blokkolható a cookies fájlok használata, és törölhetők a korábban telepített fájlok. A tárolás feltételeire vonatkozó pontos tájékoztatás a böngésző gyártójának vagy fejlesztőjének a weblapján található.
 lehet találni. A jövőben ne jelenjen meg tovább ez az üzenet! cprvc epetf.eu
Európai Program
az Egyéni Turizmus
Fejlesztéséért

Belépés a szervizbe

A kiutalás/tanúsítvány kódja:
  Belépés  
Mi a kiutalási kód?
Mi a kiutalási kód?
A kiutalási kód az a kód, amit az e-mail üzenetben a EPETF-től kapott. Ez a kód szolgál az ingyenes szállásokra jogosító tanúsítvány generálására. A kiutalás csak meghatározott ideig érvényes, amiről a Felhasználó ugyanebben az e-mailben kap tájékoztatást. Az a kiutalás, amit határidőre nem erősítettek meg, érvényét veszti.
Mire való a kiutalási kód?
A kiutalási kódot akkor kell használnia a belépéshez, ha még nincs tanúsítványkódja. A kiutalási kód a térítésmentes elszállásolást garantáló tanúsítvány generálására és megrendelésére szolgál. A kiutalás megerősítése és a tanúsítvány megszerzése nélkül nem tudja igénybe venni az ingyenes elszállásolást.
Ismerje meg az Európai Program az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért
Az Európai Program Az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért Szabályzata
1. par. A részvétel feltételei az Európai Programban Az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért

1. Az Európai Program az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért (EPETF) célja, hogy az egyéni üdülés ösztönzésével egész Európában támogassa a turisztikai ágazat fejlődését, különös tekintettel a kis és közepes szálláshelyek, azaz a panziók és kisebb hotelek szektorára.

2. Az Európai Program az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért rendszeresen jelentkező Kiadásokat szervez. Ezek célja, hogy a Program résztvevőinek a Hotelkatalógusban található hotelekben és egyéb szálláshelyeken a Szabályzatban leírt feltételekkel felhasználható, térítésmentes szállásokra szóló Tanúsítványokat utaljon ki.

3. A részvétel feltételei az EPETF aktuális Kiadásában:
a) ennek a Szabályzatnak a tudomásul vétele,
b) az elszállásolásra szóló érvényes Kiutalás megléte,
c) a Kiutalási Kód regisztrálása az EPETF weblapján,
d) a kérdőív kitöltése az EPETF weblapján,
e) egy valós cím megadása a térítésmentes szállásra szóló Tanúsítvány kézbesítéséhez.

4. Az EPETF Kiadásaiban kizárólag nagykorú személyek vehetnek részt.

2. par. A szállásokra szóló Kiutalás odaítélésének szabályai

1. Azok a személyek, akik meghívást kapnak a részvételre az Európai Programban az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért, szállásokra szóló kiutalást kapnak (Kiutalás) egy Kiutalási Kóddal és a Kiutalás lejárati határidejével.

2. A Kiutalási Kód a Program Résztvevőinek az EPETF informatikai rendszerében történő azonosítására szolgál, igazolja, hogy joga van részt venni a Programban, és lehetővé teszi, hogy Tanúsítványhoz juthasson.

3. A Kiutalási Kód meghatározott ideig érvényes, nagybetűkből, számokból, és a kód két tagját elválasztó kötőjelből áll.

4. A Program Résztvevőjének regisztrálnia kell a Kiutalási Kódot annak lejárta előtt az Európai Program az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért weblapján. A Kiutalási Kód regisztrálása egyet jelent azzal, hogy a Program Résztvevője belép az EPETF informatikai rendszerébe.

5. A Kiutalás érvényességének lejárta után, ha az a személy, akinek a Kiutalás szól, nem teljesítette az 1. paragrafusban leírt feltételeket, a szállásokra szóló Kiutalás automatikusan törlésre kerül, és azt a Program soron következő Résztvevője kaphatja meg.

6. Azoknak, akikre a Program nem terjed ki, de Kiutaláshoz szeretnének jutni, valamint a Program azon Résztvevőinek, akik a szállásokra szóló, már lejárt és még fel nem használt Kiutalásukat szeretnék megújíttatni, erre díjfizetés ellenében van lehetőségük, feltéve, hogy van még szabad Kiutalás az EPETF aktuális Kiadásában.

3. par. A térítésmentes szállásokra szóló Tanúsítványok forgalmazásának szabályai

1. A Kiutalási Kód regisztrálása után a Program Résztvevője tájékoztatást kap arról, hogy van-e még térítésmentes szállásokra szóló Tanúsítvány a Program Résztvevői között kiosztásra szánt tartományból. Ha van még szabad Tanúsítvány, akkor az a Program Résztvevője számára lefoglalásra kerül.

2. A Tanúsítvány lefoglalása azt jelenti, hogy a EPETF informatikai rendszerébe történt belépéstől számított 15 percen belül a Tanúsítványt nem lesz kiosztva más olyan személynek, aki az adott időben regisztrálja a Kiutalási Kódját. Ez garanciát jelent arra, hogy a Résztvevő megkapja a térítésmentes szállásokra szóló Tanúsítványt, ha teljesíti az 1. paragrafusban leírt és a Szabályzatban található további feltételeket.

3. Az EPETF weblapján található cím adatlap helyes kitöltése után a Program Résztvevője számára haladéktalanul, de legkésőbb a kitöltéstől számított 5 munkanapon belül egy térítésmentes szállásolásokra szóló, egyedi Tanúsítványt bocsátunk ki és postázunk.

4. A Résztvevő teljes felelősséggel tartozik a cím adatlapon megadott adatok helyességéért. Amennyiben más személy adatait adja meg, a Résztvevő köteles a Program Szervezőjének megtéríteni a Tanúsítvány kibocsátásával és más személynek történt elküldésével járó a költségeket, azzal a kártérítési igénnyel együtt, amelyet ez a személy a Szervezővel szemben támaszt.

5. Az Európai Program az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért fenntartja magának a jogot, hogy szabadon válassza ki, kivel kézbesítteti a térítésmentes szállásokra szóló Tanúsítványokat, azt a dokumentumot, amely a tulajdonosát feljogosítja arra, hogy ne kelljen fizetnie a szállásra jutó díjat a hotelkatalógusban szereplő szálláshelyeken. Az EPETF aktuális Kiadásában a térítésmentes szállásokra szóló Tanúsítvány az Eurorest hotelcsekk.

4. par. Az Eurorest hotelcsekk kitöltésének és a hotelekben történő beváltásának szabályai
Az Eurorest hotelcsekk

1. Az Eurorest hotelcsekk egy névre szóló dokumentum, amely feljogosít maximum két főt ingyenes szállás vagy étkezéssel együtt járó kedvezményes tartózkodás igénybevételére, a Hotelkatalógusban feltüntetett Szálláshelyeken.

2. Az ingyenes éjszakák vagy étkezéssel együtt kedvezményesen eltölthető napok maximális száma, amelyre az Eurorest hotelcsekk a tulajdonosát feljogosítja, a csekken az „Az éjszakák száma” mezőben található.

3. Az Eurorest hotelcsekkeket össze lehet vonni, ilyen módon meghosszabbítva a tartózkodást.

4. Az Eurorest hotelcsekk a kiállításától „Az érvényesség lejárata” rubrikában feltüntetett dátumig érvényes, amely nem meghosszabbítható. A Szálláshelyen legkésőbb az érvényességi idő utolsó napjáig lehet a hotelcsekkel tartózkodni.

5. A z Eurorest hotelcsekk tulajdonosa, a továbbiakban Felhasználó, a csekket csak egy alkalommal és csak egy, általa szabadon kiválasztott Szálláshelyen használhatja fel. A Szálláshely köteles a Felhasználó érkezésekor elkérni tőle a hotelcsekket.

6. Az Eurorest hotelcsekken található egy fémes biztonsági jegy, és számítógéppel ki vannak töltve rajta a következő rubrikák: A csekk száma, Az érvényesség lejárata, Az éjszakák száma. A csekk Felhasználójának önállóan, golyóstollal és nyomtatott betűkkel ki kell töltenie a „Vezetéknév” és „Keresztnév”, valamint a „Lakcím” rubrikákat. Köteles továbbá a csekket „A csekktulajdonos aláírása” rubrikában aláírni.

7. Az Eurorest hotelcsekk érvénytelen, ha az érvényességének dátuma lejárt, a hitelességét megkérdőjelező módon sérült, a Felhasználó nem a 6. pontban leírtaknak megfelelően töltötte ki, vagy ha nem írta alá „A csekktulajdonos aláírása” rubrikában.

8. Az Eurorest hotelcsekk elvesztése vagy a Felhasználó hibájából történő megrongálódása esetén a kibocsátó nem ad ki másolatot. A fel nem használt hotelcsekkért, a Felhasználónak nem jár visszatérítés sem pénzben, sem bármely más formában.

Hotelkatalógus

9. A www.epetf.eu internet címen található Hotelkatalógus tartalmazza a hotelcsekkeket elfogadó Szálláshelyek listáját, valamint a Szálláshelyekkel kapcsolatos alábbi információkat:

9.1 Időszakok, amikor a Szálláshelyek fogadják a hotelcsekkek Felhasználóit;

9.2 A Szálláshelyen a Felhasználónak felszolgált napi étkezések száma és fajtája;

9.3 A hotelcsekkek Felhasználóira vonatkozó díjak a Szálláshelyen:

9.3.1 Az ingyenes éjszakákat ajánló Szálláshelyek esetében ez a kötelező ellátás díja, amely egy felnőtt személyre és egy napra vonatkozik, magában foglalja a Szálláshely által deklarált étkezéseket, valamint a standard hotelszolgáltatásokat;

9.3.2 Az engedményes tartózkodást és étkezést ajánló Szálláshelyeknél ez az a napi díj, amely egy felnőtt személyre vonatkozik és magában foglalja a szállást, valamint a szálláshely által deklarált étkezéseket és a Szálláshely standard szolgáltatásait.

A Szálláshelyek jogai és kötelességei

10. A Szálláshelyek kötelesek fogadni a hotelcsekkek Felhasználóit a jelen Szabályzatban rögzített feltételek szerint.

11. A Szálláshelyek a hotelcsekkek Felhasználóinak minimum napi kétszeri étkezést biztosítanak a teljes tartózkodási idő alatt.

12. Abban az esetben, ha nincs szabad hely a hotelcsekk Felhasználója által igényelt időpontban, sem pedig a Szálláshely által a hotelcsekkek Felhasználójának fogadására megjelölt időszakban, a Szálláshelynek joga van elutasítani a foglalást.

13. A Szálláshelyek megtagadhatják a hotelcsekk Felhasználójának kiszolgálását, vagy azonnali hatállyal felmondhatják azt, ha a Felhasználó nem tartja magát a jelen Szabályzatban leírt szabályokhoz, vagy megsérti a Szálláshelyen érvényes házirendet.

A hotelcsekk Felhasználójának jogai és kötelességei

14. A hotelcsekk Felhasználójának még a Szálláshelyre érkezése előtt önállóan és közvetlenül kapcsolatba kell lépnie a kiválasztott Szálláshellyel, szállást foglalnia, és meg kell győződnie a Szálláshelyen a hotelcsekkek Felhasználói számára vonatkozó díjak érvényességéről.

15. A hotelcsekk Felhasználójának önállóan kell kiválasztania, hogy mikor és hány napot kíván a Szálláshelyen tölteni, amit a foglaláskor közölnie kell a Szálláshely személyzetével.

16. Annak feltétele, hogy a Szálláshely kiszolgálja a hotelcsekk Felhasználóját, az, hogy a Felhasználó kifizesse a Szálláshelyen tartózkodásának időszakában érvényes, rá vonatkozó díjat. A díjat az érkezéskor, előre kell kifizetni, minden felnőtt személyre, az általuk eltölteni kívánt éjszakák számának megfelelően. A fizetendő díjak a Szálláshelynek a Hotelkatalógusban található ajánlatában vannak megadva.

17. A hotelcsekk Felhasználója köteles saját költségére, önállóan megszervezni az odautazást a Szálláshelyre és a hazautazást.

18. Az a Felhasználó, aki a Szálláshely által ajánlott, térítéses többletszolgáltatást vesz igénybe, mint pl. sportpályák, telefon, pótágy, parkoló stb., köteles azt a Szálláshely házirendje szerint meghatározott vagy a Szálláshellyel egyénileg megállapodott időben, a Szálláshelyen érvényes árjegyzék szerinti áron megfizetni.

5. par. A Tanúsítvány kézbesítése és az érte fizetendő díjak

1. A térítésmentes szállásokra szóló Tanúsítvány kézbesítése postán történik a Program Résztvevője számára, az általa az űrlapon megadott címre.

2. A Program Szervezője elkövet mindent tőle telhetőt, hogy a Program Résztvevője mielőbb megkapja a Tanúsítványt. Tekintettel arra, hogy az Európai Program az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért a Tanúsítványokat külső postázó cégek közvetítésével kézbesíti a Program Résztvevőinek, a Tanúsítványok kézbesítési ideje a postázást végző cégeknél alkalmazott eljárásoktól függ. A Tanúsítványok maximális kézbesítési ideje nem haladhatja meg a cím megadására szolgáló űrlap helyes kitöltésétől számított 30 napot.

3. A Tanúsítványért fizetendő díj nagysága 0 és 0 között mozog, a díj fizetésének módjától függően. Ez a Program Résztvevője által fizetendő, a kibocsátás és kézbesítés költségét magában foglaló díj egyszeri és végleges. A Program Résztvevője maga választja ki a díj megfizetésének neki leginkább megfelelő módját.

4. A Program Szervezője fenntartja magának a jogot a fizetendő díj nagyságának jövőbeni módosításához. A Program Résztvevőinek a cím megadására szolgáló űrlap kitöltésekor megjelenő mértékű díjat kell fizetniük.

6. par. Reklamáció és a Program Résztvevőinek más jogai

1. Ha a Program Szervezőjétől kapott küldemény nem tartalmazza a Tanúsítványt, illetve a kapott Tanúsítvány sérült vagy hibás, a Program Résztvevője köteles azt a Program Szervezőjének levelezési címére visszaküldeni. A Program Szervezője az ilyen esetekben a címére küldött küldemények postázásának díját megtéríti.

2. A Tanúsítvány kézbesítésével kapcsolatos egyéb panasz esetén a Program Résztvevője írásbeli reklamációt küldhet a Szervező levelezési címére, vagy az Európai Program az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért Információs Irodájához fordulhat e-mailben.

3. A Program Résztvevőjének reklamációját a reklamált Tanúsítvány a Program Szervezőjéhez történő megérkezésétől vagy a reklamációt tartalmazó levél kézhezvételétől számított 7 napon belül kell elbírálni.

4. A reklamáció elfogadása esetén, a Program Szervezője egy új, teljes értékű Tanúsítványt küld a Program Résztvevőjének, ha pedig ez nem lehetséges, visszatéríti az általa fizetett díjat.

5. Azok a résztvevőknek, akik kitöltötték a internetes oldalán található adatlapot címmel ellátva, 14 nap áll rendelkezésükre a voucher átvételét követően, hogy az ingyenes szállásra feljogosító voucherről lemondjanak. Ennek lehetséges módja írásos nyilatkozat elküldése a projekt szervezőjének címére. A lemondásra a 14 napos határidő betartása mellett van lehetőség.

6. Amennyiben a Program Résztvevője eláll a térítésmentes szállásokra szóló Tanúsítványtól, miután azt átvette, vagy miután azt a Program Szervezője a címére feladta, a kézhezvételtől számított tizennégy napon belül köteles a Tanúsítványt a saját költségére a Program Szervezőjének postacímére visszaküldeni. A visszaküldés költsége nem jár vissza.

7. Ha Programnak a térítésmentes szállásokra szóló Tanúsítványtól a jelen paragrafusban leírt feltételekkel elálló Résztvevője teljesen vagy részben megfizette a Tanúsítványért kért díjat, azt a Program Szervezője haladéktalanul visszatéríti, miután megkapta a Program Résztvevője által visszaküldött Tanúsítványt tartalmazó küldeményt. A kifizetett díj visszatérítésének módját kizárólag a Program Szervezője dönti el.

7. par. Az Európai Program az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért Szervezője és felelőssége

1. A Program Szervezője a TLG Travel Group LLC, melynek székhelye: 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.

2. Az Európai Programhoz az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért valamint a Program Szervezőjéhez címzett mindennemű levelezést a TLG Travel Group LLC, Skr. poczt. 2868, 50-458 Wrocław 52, Wrocław, Lengyelország címre kell küldeni.

3. A Program Szervezője az idegenforgalmi szolgáltatásokról szóló, 1997. augusztus 29. keltezésű törvény (az egységes szöveg publikálva a Törvények Közlönye [Dziennik Ustaw] 2004. évi 223 sz. 2268. pozíciójában) értelmében nem utazási iroda.

4. A Program Szervezője nem vállal felelősséget a csekknek a Program Résztvevője által egy hotelben vagy más szálláshelyen történő felhasználásáért.

5. A Program Szervezője semmilyen módon nem közvetít a Tanúsítvány tulajdonosának az általa kiválasztott hotelben vagy más szálláshelyen történő szállásfoglalásában.

6. A Program Szervezője fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat módosítására. A hatályos Szabályzat mindenkor megtalálható az EPETF weblapján.

.

Mi a tanúsítvány kód?
Mi a tanúsítvány kód?
A tanúsítványkód az a kód, amit a kérdőív és az igénylő űrlap kitöltése után kapott. Ez a kód az igénylő űrlap helyes kitöltését visszaigazoló e-mailben található. Ez kód lesz a postán kapott tanúsítványon is.
Mire szolgál a tanúsítványkód?
A tanúsítványkódot kell használnia, amikor belép a szervizbe, hogy megtekintse a hotelkatalógust, vagy a tanúsítvánnyal rendelkezőknek szóló tanácsokat, útmutatót és egyéb tudnivalókat.
Hogyan lehet tanúsítványkódhoz jutni?
Ahhoz, hogy tanúsítványkódot kaphasson, rendelkeznie kell kiutalási kóddal.
Ismerje meg az Európai Program az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért
Az Európai Program Az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért Szabályzata
1. par. A részvétel feltételei az Európai Programban Az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért

1. Az Európai Program az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért (EPETF) célja, hogy az egyéni üdülés ösztönzésével egész Európában támogassa a turisztikai ágazat fejlődését, különös tekintettel a kis és közepes szálláshelyek, azaz a panziók és kisebb hotelek szektorára.

2. Az Európai Program az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért rendszeresen jelentkező Kiadásokat szervez. Ezek célja, hogy a Program résztvevőinek a Hotelkatalógusban található hotelekben és egyéb szálláshelyeken a Szabályzatban leírt feltételekkel felhasználható, térítésmentes szállásokra szóló Tanúsítványokat utaljon ki.

3. A részvétel feltételei az EPETF aktuális Kiadásában:
a) ennek a Szabályzatnak a tudomásul vétele,
b) az elszállásolásra szóló érvényes Kiutalás megléte,
c) a Kiutalási Kód regisztrálása az EPETF weblapján,
d) a kérdőív kitöltése az EPETF weblapján,
e) egy valós cím megadása a térítésmentes szállásra szóló Tanúsítvány kézbesítéséhez.

4. Az EPETF Kiadásaiban kizárólag nagykorú személyek vehetnek részt.

2. par. A szállásokra szóló Kiutalás odaítélésének szabályai

1. Azok a személyek, akik meghívást kapnak a részvételre az Európai Programban az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért, szállásokra szóló kiutalást kapnak (Kiutalás) egy Kiutalási Kóddal és a Kiutalás lejárati határidejével.

2. A Kiutalási Kód a Program Résztvevőinek az EPETF informatikai rendszerében történő azonosítására szolgál, igazolja, hogy joga van részt venni a Programban, és lehetővé teszi, hogy Tanúsítványhoz juthasson.

3. A Kiutalási Kód meghatározott ideig érvényes, nagybetűkből, számokból, és a kód két tagját elválasztó kötőjelből áll.

4. A Program Résztvevőjének regisztrálnia kell a Kiutalási Kódot annak lejárta előtt az Európai Program az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért weblapján. A Kiutalási Kód regisztrálása egyet jelent azzal, hogy a Program Résztvevője belép az EPETF informatikai rendszerébe.

5. A Kiutalás érvényességének lejárta után, ha az a személy, akinek a Kiutalás szól, nem teljesítette az 1. paragrafusban leírt feltételeket, a szállásokra szóló Kiutalás automatikusan törlésre kerül, és azt a Program soron következő Résztvevője kaphatja meg.

6. Azoknak, akikre a Program nem terjed ki, de Kiutaláshoz szeretnének jutni, valamint a Program azon Résztvevőinek, akik a szállásokra szóló, már lejárt és még fel nem használt Kiutalásukat szeretnék megújíttatni, erre díjfizetés ellenében van lehetőségük, feltéve, hogy van még szabad Kiutalás az EPETF aktuális Kiadásában.

3. par. A térítésmentes szállásokra szóló Tanúsítványok forgalmazásának szabályai

1. A Kiutalási Kód regisztrálása után a Program Résztvevője tájékoztatást kap arról, hogy van-e még térítésmentes szállásokra szóló Tanúsítvány a Program Résztvevői között kiosztásra szánt tartományból. Ha van még szabad Tanúsítvány, akkor az a Program Résztvevője számára lefoglalásra kerül.

2. A Tanúsítvány lefoglalása azt jelenti, hogy a EPETF informatikai rendszerébe történt belépéstől számított 15 percen belül a Tanúsítványt nem lesz kiosztva más olyan személynek, aki az adott időben regisztrálja a Kiutalási Kódját. Ez garanciát jelent arra, hogy a Résztvevő megkapja a térítésmentes szállásokra szóló Tanúsítványt, ha teljesíti az 1. paragrafusban leírt és a Szabályzatban található további feltételeket.

3. Az EPETF weblapján található cím adatlap helyes kitöltése után a Program Résztvevője számára haladéktalanul, de legkésőbb a kitöltéstől számított 5 munkanapon belül egy térítésmentes szállásolásokra szóló, egyedi Tanúsítványt bocsátunk ki és postázunk.

4. A Résztvevő teljes felelősséggel tartozik a cím adatlapon megadott adatok helyességéért. Amennyiben más személy adatait adja meg, a Résztvevő köteles a Program Szervezőjének megtéríteni a Tanúsítvány kibocsátásával és más személynek történt elküldésével járó a költségeket, azzal a kártérítési igénnyel együtt, amelyet ez a személy a Szervezővel szemben támaszt.

5. Az Európai Program az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért fenntartja magának a jogot, hogy szabadon válassza ki, kivel kézbesítteti a térítésmentes szállásokra szóló Tanúsítványokat, azt a dokumentumot, amely a tulajdonosát feljogosítja arra, hogy ne kelljen fizetnie a szállásra jutó díjat a hotelkatalógusban szereplő szálláshelyeken. Az EPETF aktuális Kiadásában a térítésmentes szállásokra szóló Tanúsítvány az Eurorest hotelcsekk.

4. par. Az Eurorest hotelcsekk kitöltésének és a hotelekben történő beváltásának szabályai
Az Eurorest hotelcsekk

1. Az Eurorest hotelcsekk egy névre szóló dokumentum, amely feljogosít maximum két főt ingyenes szállás vagy étkezéssel együtt járó kedvezményes tartózkodás igénybevételére, a Hotelkatalógusban feltüntetett Szálláshelyeken.

2. Az ingyenes éjszakák vagy étkezéssel együtt kedvezményesen eltölthető napok maximális száma, amelyre az Eurorest hotelcsekk a tulajdonosát feljogosítja, a csekken az „Az éjszakák száma” mezőben található.

3. Az Eurorest hotelcsekkeket össze lehet vonni, ilyen módon meghosszabbítva a tartózkodást.

4. Az Eurorest hotelcsekk a kiállításától „Az érvényesség lejárata” rubrikában feltüntetett dátumig érvényes, amely nem meghosszabbítható. A Szálláshelyen legkésőbb az érvényességi idő utolsó napjáig lehet a hotelcsekkel tartózkodni.

5. A z Eurorest hotelcsekk tulajdonosa, a továbbiakban Felhasználó, a csekket csak egy alkalommal és csak egy, általa szabadon kiválasztott Szálláshelyen használhatja fel. A Szálláshely köteles a Felhasználó érkezésekor elkérni tőle a hotelcsekket.

6. Az Eurorest hotelcsekken található egy fémes biztonsági jegy, és számítógéppel ki vannak töltve rajta a következő rubrikák: A csekk száma, Az érvényesség lejárata, Az éjszakák száma. A csekk Felhasználójának önállóan, golyóstollal és nyomtatott betűkkel ki kell töltenie a „Vezetéknév” és „Keresztnév”, valamint a „Lakcím” rubrikákat. Köteles továbbá a csekket „A csekktulajdonos aláírása” rubrikában aláírni.

7. Az Eurorest hotelcsekk érvénytelen, ha az érvényességének dátuma lejárt, a hitelességét megkérdőjelező módon sérült, a Felhasználó nem a 6. pontban leírtaknak megfelelően töltötte ki, vagy ha nem írta alá „A csekktulajdonos aláírása” rubrikában.

8. Az Eurorest hotelcsekk elvesztése vagy a Felhasználó hibájából történő megrongálódása esetén a kibocsátó nem ad ki másolatot. A fel nem használt hotelcsekkért, a Felhasználónak nem jár visszatérítés sem pénzben, sem bármely más formában.

Hotelkatalógus

9. A www.epetf.eu internet címen található Hotelkatalógus tartalmazza a hotelcsekkeket elfogadó Szálláshelyek listáját, valamint a Szálláshelyekkel kapcsolatos alábbi információkat:

9.1 Időszakok, amikor a Szálláshelyek fogadják a hotelcsekkek Felhasználóit;

9.2 A Szálláshelyen a Felhasználónak felszolgált napi étkezések száma és fajtája;

9.3 A hotelcsekkek Felhasználóira vonatkozó díjak a Szálláshelyen:

9.3.1 Az ingyenes éjszakákat ajánló Szálláshelyek esetében ez a kötelező ellátás díja, amely egy felnőtt személyre és egy napra vonatkozik, magában foglalja a Szálláshely által deklarált étkezéseket, valamint a standard hotelszolgáltatásokat;

9.3.2 Az engedményes tartózkodást és étkezést ajánló Szálláshelyeknél ez az a napi díj, amely egy felnőtt személyre vonatkozik és magában foglalja a szállást, valamint a szálláshely által deklarált étkezéseket és a Szálláshely standard szolgáltatásait.

A Szálláshelyek jogai és kötelességei

10. A Szálláshelyek kötelesek fogadni a hotelcsekkek Felhasználóit a jelen Szabályzatban rögzített feltételek szerint.

11. A Szálláshelyek a hotelcsekkek Felhasználóinak minimum napi kétszeri étkezést biztosítanak a teljes tartózkodási idő alatt.

12. Abban az esetben, ha nincs szabad hely a hotelcsekk Felhasználója által igényelt időpontban, sem pedig a Szálláshely által a hotelcsekkek Felhasználójának fogadására megjelölt időszakban, a Szálláshelynek joga van elutasítani a foglalást.

13. A Szálláshelyek megtagadhatják a hotelcsekk Felhasználójának kiszolgálását, vagy azonnali hatállyal felmondhatják azt, ha a Felhasználó nem tartja magát a jelen Szabályzatban leírt szabályokhoz, vagy megsérti a Szálláshelyen érvényes házirendet.

A hotelcsekk Felhasználójának jogai és kötelességei

14. A hotelcsekk Felhasználójának még a Szálláshelyre érkezése előtt önállóan és közvetlenül kapcsolatba kell lépnie a kiválasztott Szálláshellyel, szállást foglalnia, és meg kell győződnie a Szálláshelyen a hotelcsekkek Felhasználói számára vonatkozó díjak érvényességéről.

15. A hotelcsekk Felhasználójának önállóan kell kiválasztania, hogy mikor és hány napot kíván a Szálláshelyen tölteni, amit a foglaláskor közölnie kell a Szálláshely személyzetével.

16. Annak feltétele, hogy a Szálláshely kiszolgálja a hotelcsekk Felhasználóját, az, hogy a Felhasználó kifizesse a Szálláshelyen tartózkodásának időszakában érvényes, rá vonatkozó díjat. A díjat az érkezéskor, előre kell kifizetni, minden felnőtt személyre, az általuk eltölteni kívánt éjszakák számának megfelelően. A fizetendő díjak a Szálláshelynek a Hotelkatalógusban található ajánlatában vannak megadva.

17. A hotelcsekk Felhasználója köteles saját költségére, önállóan megszervezni az odautazást a Szálláshelyre és a hazautazást.

18. Az a Felhasználó, aki a Szálláshely által ajánlott, térítéses többletszolgáltatást vesz igénybe, mint pl. sportpályák, telefon, pótágy, parkoló stb., köteles azt a Szálláshely házirendje szerint meghatározott vagy a Szálláshellyel egyénileg megállapodott időben, a Szálláshelyen érvényes árjegyzék szerinti áron megfizetni.

5. par. A Tanúsítvány kézbesítése és az érte fizetendő díjak

1. A térítésmentes szállásokra szóló Tanúsítvány kézbesítése postán történik a Program Résztvevője számára, az általa az űrlapon megadott címre.

2. A Program Szervezője elkövet mindent tőle telhetőt, hogy a Program Résztvevője mielőbb megkapja a Tanúsítványt. Tekintettel arra, hogy az Európai Program az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért a Tanúsítványokat külső postázó cégek közvetítésével kézbesíti a Program Résztvevőinek, a Tanúsítványok kézbesítési ideje a postázást végző cégeknél alkalmazott eljárásoktól függ. A Tanúsítványok maximális kézbesítési ideje nem haladhatja meg a cím megadására szolgáló űrlap helyes kitöltésétől számított 30 napot.

3. A Tanúsítványért fizetendő díj nagysága 0 és 0 között mozog, a díj fizetésének módjától függően. Ez a Program Résztvevője által fizetendő, a kibocsátás és kézbesítés költségét magában foglaló díj egyszeri és végleges. A Program Résztvevője maga választja ki a díj megfizetésének neki leginkább megfelelő módját.

4. A Program Szervezője fenntartja magának a jogot a fizetendő díj nagyságának jövőbeni módosításához. A Program Résztvevőinek a cím megadására szolgáló űrlap kitöltésekor megjelenő mértékű díjat kell fizetniük.

6. par. Reklamáció és a Program Résztvevőinek más jogai

1. Ha a Program Szervezőjétől kapott küldemény nem tartalmazza a Tanúsítványt, illetve a kapott Tanúsítvány sérült vagy hibás, a Program Résztvevője köteles azt a Program Szervezőjének levelezési címére visszaküldeni. A Program Szervezője az ilyen esetekben a címére küldött küldemények postázásának díját megtéríti.

2. A Tanúsítvány kézbesítésével kapcsolatos egyéb panasz esetén a Program Résztvevője írásbeli reklamációt küldhet a Szervező levelezési címére, vagy az Európai Program az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért Információs Irodájához fordulhat e-mailben.

3. A Program Résztvevőjének reklamációját a reklamált Tanúsítvány a Program Szervezőjéhez történő megérkezésétől vagy a reklamációt tartalmazó levél kézhezvételétől számított 7 napon belül kell elbírálni.

4. A reklamáció elfogadása esetén, a Program Szervezője egy új, teljes értékű Tanúsítványt küld a Program Résztvevőjének, ha pedig ez nem lehetséges, visszatéríti az általa fizetett díjat.

5. Azok a résztvevőknek, akik kitöltötték a internetes oldalán található adatlapot címmel ellátva, 14 nap áll rendelkezésükre a voucher átvételét követően, hogy az ingyenes szállásra feljogosító voucherről lemondjanak. Ennek lehetséges módja írásos nyilatkozat elküldése a projekt szervezőjének címére. A lemondásra a 14 napos határidő betartása mellett van lehetőség.

6. Amennyiben a Program Résztvevője eláll a térítésmentes szállásokra szóló Tanúsítványtól, miután azt átvette, vagy miután azt a Program Szervezője a címére feladta, a kézhezvételtől számított tizennégy napon belül köteles a Tanúsítványt a saját költségére a Program Szervezőjének postacímére visszaküldeni. A visszaküldés költsége nem jár vissza.

7. Ha Programnak a térítésmentes szállásokra szóló Tanúsítványtól a jelen paragrafusban leírt feltételekkel elálló Résztvevője teljesen vagy részben megfizette a Tanúsítványért kért díjat, azt a Program Szervezője haladéktalanul visszatéríti, miután megkapta a Program Résztvevője által visszaküldött Tanúsítványt tartalmazó küldeményt. A kifizetett díj visszatérítésének módját kizárólag a Program Szervezője dönti el.

7. par. Az Európai Program az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért Szervezője és felelőssége

1. A Program Szervezője a TLG Travel Group LLC, melynek székhelye: 19801 Wilmington, DE, 108 West 13th Street, USA.

2. Az Európai Programhoz az Egyéni Turizmus Fejlesztéséért valamint a Program Szervezőjéhez címzett mindennemű levelezést a TLG Travel Group LLC, Skr. poczt. 2868, 50-458 Wrocław 52, Wrocław, Lengyelország címre kell küldeni.

3. A Program Szervezője az idegenforgalmi szolgáltatásokról szóló, 1997. augusztus 29. keltezésű törvény (az egységes szöveg publikálva a Törvények Közlönye [Dziennik Ustaw] 2004. évi 223 sz. 2268. pozíciójában) értelmében nem utazási iroda.

4. A Program Szervezője nem vállal felelősséget a csekknek a Program Résztvevője által egy hotelben vagy más szálláshelyen történő felhasználásáért.

5. A Program Szervezője semmilyen módon nem közvetít a Tanúsítvány tulajdonosának az általa kiválasztott hotelben vagy más szálláshelyen történő szállásfoglalásában.

6. A Program Szervezője fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat módosítására. A hatályos Szabályzat mindenkor megtalálható az EPETF weblapján.

.

Mi a hotelkatalógus?
Mi a hotelkatalógus?
A hotelkatalógus az összes olyan szálláshely, hotel és panzió, listája, amely fogadja az Eurorest csekkel érkező vendégeket.
Mire szolgál a hotelkatalógus?
A katalógusban található kis térképek és a kereső segítségével lehet megismerni a minket érdeklő ország, illetve annak régióiban található szálláshelyek ajánlatait. A szálláshelyekre a települések nevei alapján is rá lehet keresni.
Megismertem a hotelkatalógust.